Atsmosfär

Vi tycker att en bokhandel skall ha atmosfär och vara mer bok än handel. En bokhandel skall vara en harmonisk plats där man utan att stressa skall kunn få inspiration till kunskap och nya idéer. En bokhandel kan liknas som en kommersiell symbios av bibliotek och vardagsrum. Ute i världen är alla berömda boklådor vackra. Tänk bara på Waterstones, Hatchards, och Daunt Books i London men framförallt Shakespeare & Co i Paris. När vi i våras fick förmånen att integrera en grannlokal till ett bokcafé hade vi ovanstående som ledstjärna och det verkar som om vi har lyckats när vi lyssnar på våra förtjusta kunder. Därför har vi nu beslutat att efterhand även ändra ytorna för själva bokhandeln i syfte att den skall bli mer harmonisk med andra ljuspunkter, färre lysrör och mer sobra färger på de målade ytorna.

Välkommen till oss!